Μας είπαν

Το αν έχω υποστεί μια αδικία είναι σίγουρα μικρή μπροστά στις αδικίες που υποφέρουν άνθρωποι τριγύρω μας.

error: