Search
Close this search box.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Γνωστοποίηση επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («GDPR»)

Αγαπητέ χρήστη, η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ», με ταχυδρομική διεύθυνση επί της οδού Δαφνομήλη αριθ. 25, Αθήνα, Τ.Κ. 114 71 (εφ’ εξής καλούμενη ως «Εταιρεία»), σας καλωσορίζει στον Ιστότοπό της www.protagonistes.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») και σας καλεί να δώσετε προσοχή στην ακόλουθη γνωστοποίηση (η «Γνωστοποίηση»), η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων («GDPR»). 

Το παρόν έγγραφο περιέχει καταγραφή των επεξεργασιών που πραγματοποιούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων, όπως αυτός ορίζεται παρακάτω, μέσω του Ιστότοπου, ενώ διευκρινίζεται ότι η πληροφόρηση αφορά μόνο τον Ιστότοπο, επομένως εξαιρείται οποιαδήποτε ιστοσελίδα στην οποία ενδεχομένως να ανακατευθυνθείτε από τον Ιστότοπο.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνη Επεξεργασίας είναι η Εταιρεία, όπως ανωτέρω ορίζεται. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία διαχειρίζεται τον Ιστότοπο και καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή/ και την παρούσα Γνωστοποίηση, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με την Εταιρεία στην κατωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση: info@protagonistes.gr.  

2. Πηγές συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς και όχι από τρίτες πηγές. Τα προσωπικά δεδομένα σας παρέχονται στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στον Ιστότοπο και συγκεκριμένα είτε με τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας είτε με την επικοινωνία με την Εταιρεία μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού και την εκπλήρωση της υπηρεσίας που εσείς, ως χρήστης, τυχόν ζητήσετε  κρίνεται απαραίτητη η επεξεργασία από εμάς των κατωτέρω προσωπικών σας δεδομένων, άλλως θα καταστεί αδύνατη η παροχή της υπηρεσίας. 

3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας;

Ο παρακάτω πίνακας εκθέτει το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες αυτών των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους.

Σκοπός επεξεργασίας 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Νομική Βάση Επεξεργασίας

(διάταξη Κανονισμού)

1. Επικοινωνία με το χρήστη (μέσω συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας, τηλεφώνου ή/ και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)

Προσωπικά στοιχεία (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο), στοιχεία επικοινωνίας (email), δεδομένα που μας επικοινωνεί ο χρήστης μέσω του περιεχομένου του μηνύματος.

Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία. 

2. Διαχείριση ιστοσελίδας

Διεύθυνση IP, δεδομένα cookies, δεδομένα επίσκεψης.

Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία.

4. Ασφάλεια

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

5. Γνωστοποίηση σε τρίτους και κατηγορίες αποδεκτών

Για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 3, τα προσωπικά σας δεδομένα πιθανό να τεθούν υπόψη εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών που έχουν συμβληθεί με την Εταιρεία προς το σκοπό τούτο ή, κατά περίπτωση, υπόψη άλλων δημοσίων αρχών για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας. 

6. Δικαιώματα Υποκειμένου

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς. Παρακαλούμε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα. Η Εταιρεία θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: info@protagonistes.gr

H Εταιρεία μεριμνά για την απρόσκοπτη άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας: 

6.1. Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

 

6.2. Το δικαίωμα της πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ενδέχεται να υπάρξει εύλογη χρέωση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Εταιρείας:

 

  • προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά / επανειλημμένα αιτήματα, ή
  • επιπρόσθετα αντίγραφα των ίδιων πληροφοριών.

 

6.3. Το δικαίωμα της διόρθωσης 

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

 

 

6.4. Το δικαίωμα της διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές

και διαδικασίες της Εταιρείας. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία. 

 

6.5. Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, να περιορίσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία. 

 

6.6. Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

 

6.7. Το δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ του Κανονισμού (επεξεργασία για λόγους εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας), βάσει της εν λόγω διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

6.8. Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ 

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. 

 

6.9. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης προς την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να απαντήσει το αργότερο εντός ενός μηνός από τη λήψη του αιτήματος, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού και των πολιτικών και διαδικασιών της.        

7. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία καθορίζει το χρόνο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της. 

8. Επικοινωνία με την εποπτική αρχή

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

9. Αναθεωρήσεις της παρούσας Γνωστοποίησης

Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Γνωστοποίηση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και τις νέες εξελίξεις. Οποιαδήποτε ενημέρωση της παρούσας Γνωστοποίησης θα σας κοινοποιηθεί άμεσα. 

error: