Μας είπαν

Θα μας κάψουν τα ίδια μας τα παιδιά διότι κάψαμε εμείς το μέλλον τους.