Είπαμε

Μη φτάνεις στο άλλο σημείο που μου λες ότι η βία είναι μόνο αμυντική. Δεν είναι μόνο αμυντική

Μας είπαν

Φοιτητής με αντιεξουσιαστικές ιδέες. Πράγμα το οποίο ας πούμε πάει να ποινηκοποιηθεί. Πάει δηλαδή να εμφανιστεί ότι ο αντιεξουσιαστής είναι κάτι εξω-κοινωνικό. Δεν είναι έτσι

error: