Μας είπαν

Ήταν ένας βασιλιάς χωρίς στέμμα.

error: