Είπαμε

Γιος στρατιωτικού, Κνίτης, ο οποίος αρχίζει το μπάσκετ και ανακαλύπτει την Αμερική.

Μας είπαν

Κούραση είναι η ζωή του βουλευτή. Η ζωή του βουλευτή είναι περίεργη, δεν είμαι φτιαγμένος για τη ζωή του βουλευτή, όχι γιατί κουράστηκε γιατί είχε, αλλά απαιτεί πράγματα που εγώ δεν μπορούσα να τα κάνω.

error: