Οι κρατούμενοι της κρίσης

Είπαμε

Μου το ‘πε ένας δικαστής, αλλά δεν ήξερα αν πρέπει να τον πιστέψω, ότι για πολλούς η κρίση είναι η τελευταία ζαριά.. στη διαφθορά.

Μας είπαν

Ο υπάλληλος που έχει μειωθεί ο μισθός του, κι έχει μειωθεί αρκετά, προσπαθεί να τον αναπληρώσει με το φακελάκι. Επομένως η διαφθορά είναι η ίδια, δεν έχει αλλάξει...

Τι να μας πουν κι οι ποιητές

Είπαμε

Πρέπει τώρα, στη νέα πορεία, αν υποθέσουμε ότι χαράσσουμε νέα πορεία, να βρούμε για τους ποιητές μια θέση κοντά στ' αυτιά μας.

Μας είπαν

Η ποίηση ξεκινάει από μια πληγή πάντα. Και το ποίημα είναι η ουλή.