Γυναίκες της Ηπείρου

Είπαμε

Γυναίκες προκομμένες, όπως αυτές που υπάρχουν στην αρχή όλων των μεγάλων πραγμάτων.

Μας είπαν

Είμαστε περήφανες. Ίσως να είναι στο DNA μας ο δυναμισμός, γιατί η περιοχή της Ηπείρου είναι φτωχή.

Πομακοχώρια, εκεί που σβήνει ο χάρτης

Είπαμε

Όταν ακούσεις ιστορίες των παππούδων έχεις την αίσθηση ότι εδώ είναι η πατρίδα τους. Εδώ γεννήθηκαν οι παππούδες τους, οι ίδιοι, τα παιδιά τους και εδώ θα κοιμηθούν και τα εγγόνια τους.

Μας είπαν

Θεωρώ ότι είναι πλούτος της περιοχής να μπορείς να κατέχεις ταυτοχρόνως πολλούς πολιτισμούς και πολλές γλώσσες.