Κωνσταντίνα Βαϊοπούλου

Μας είπαν

Είναι ευκολία το χρήμα, και αυτός είναι ο σκοπός