Οι αντίθετοι των εκλογών

Είπαμε

Οι πόλεις μας τα τελευταία χρόνια ασχήμυναν. Μιλώ για τις πόλεις που περπατάμε οι περισσότεροι. Αθήνα – Θεσσαλονίκη βέβαια – Πάτρα και πολλές άλλες τοπικές πρωτεύουσες

Μας είπαν

Χώρα και πολιτισμός με βάθος δεν φοβάται κανέναν ξένο, μόνο τον εαυτό της να φοβάται όταν είναι βλαμμένος

Λουκάς Παπαδήμος

Είπαμε

Ακόμα και την ύστατη στιγμή οι πολιτικοί αντιστέκονται και συνεχίζουν να υπηρετούν το σινάφι τους, το κόμμα τους.

Μας είπαν

Ο Παπαδήμος είναι πιο υγιής. Πιο ρεαλιστής. Πιο έξω από τις μάντρες και τα κόλπα. Μπορεί να παίζει ένα άλλο δικό του κόλπο.