Δικαιοσύνη

Είπαμε

Αν θέλεις να δεις τα αδιέξοδα της χώρας, λένε, αρκεί να κοιτάξεις πόσο γέρνει η ζυγαριά της Δικαιοσύνης.

Μας είπαν

Είναι δύο εξουσίες του κράτους. Όταν η μια μ’ ευκολία κατηγορεί την άλλη, κλονίζονται οι ισορροπίες του πολιτεύματος.

Εγκληματικότητα

Είπαμε

Η Ελλάδα έγινε ίσως η μόνη χώρα της Ευρώπης που κάποιος που συμμετέχει σε ένοπλες ληστείες ή απαγωγές, αφήνεται ελεύθερος μέχρι να δικαστεί.

Μας είπαν

Η Ελλάδα έγινε ίσως η μόνη χώρα της Ευρώπης που κάποιος που συμμετέχει σε ένοπλες ληστείες ή απαγωγές, αφήνεται ελεύθερος μέχρι να δικαστεί.