Μανώλης Αγγελόπουλος

Μας είπαν

Ήταν ένας βασιλιάς χωρίς στέμμα.